לוגו חן קצביץ פרסלר

תוכן מקצועי

העמוד הנוכחי הוא עמוד דינמי, מעת לעת אעלה בו תכנים מקצועיים חדשים במגוון נושאים הנוגעים לשלושת עולמות התוכן בהם אני עוסקת – חינוך למיניות מיטיבה, מניעת אלימות מינית וקידום שוויון מגדרי. בכל טקסט אתמקד בנושא אחר, ביחס לטווח גילים ספציפי, חלקם יפנו יותר להורים וחלקם לצוותים חינוכיים.

רשימת הספרים המומלצים שלי

רשימת מועדים

אם יש נושאים מסוימים שמעניין אותך שאכתוב עליהם, את.ה יכול.ה לכתוב לי בטופס כאן